| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Město Brno - AD pro mladé dospělé

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

IČ: 44992785

WWW: www.brno.cz, www.socialniprevence.cz

Provoz: nepřetržitý

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Ing. Petr Vokřál

 

Mgr. Jan Gajdzjok

543 210 670

gajdziok.jan@brno.cz

Místo poskytované služby:

Azylový dům pro mládež – AD II
Vídeňská 14/78, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39

 

 

Cílová skupina:

18-26 let

Popis služby:

Posláním je předcházet sociálnímu vyloučení mladých lidí ve věku 18 – 26 let bez domova; poskytovat jim podporu a dočasné zázemí (včetně ubytování) pro aktivity vedoucí k překonání nepříznivé sociální situace a k získání dovedností, návyků, kontaktů a společenských vazeb potřebných k samostatnému životu a společenskému uplatnění.

 

Klientům poskytujeme ubytování, umožnění hygieny a přípravy stravy, praní a žehlení. Nabízíme sociální poradenství, dlouhodobý program osobnostního a sociálního výcviku. Poradenství a asistence při zajištění zaměstnání, jednání na úřadech a institucích, podpora při zvyšování kvalifikace a zprostředkování kontaktu se vzdělávacími institucemi. Pomoc při řešení oprávněných pohledávek. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Nabízíme a zprostředkujeme aktivity pro volný čas. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, poradenství a nutná asistence při vedení vlastní domácnosti a při hledání a zajištění dalšího ubytování po ukončení pobytu.