| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Město Brno - Azylový dům pro mladistvé

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

IČ: 44992785

WWW: www.brno.cz, www.socialniprevence.cz

Provoz: nepřetržitý

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Ing. Petr Vokřál

 

Mgr. Jan Gajdzjok

543 210 670

gajdziok.jan@brno.cz

Místo poskytované služby:

Azylový dům pro mládež – AD I
Celní 15/3, 639 00 Brno

 

 

Cílová skupina:

15 - 26 let

Popis služby:

Posláním je poskytovat odborné sociální služby mladým lidem ve věku 15 – 26 let nacházejících se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo ohrožených sociálním vyloučením, kteří nejsou schopni vlastními silami řešit svoje problémy. Služba poskytuje podporu a dočasné zázemí pro aktivity vedoucí k rozvoji dovedností, návyků a společenských vazeb potřebných k překonání nepříznivé sociální situace a vytváří podmínky k návratu zpět do rodiny nebo samostatného života.

 

Poskytujeme klientům ubytování, zajištění stravy a hygieny. Poradenství a pomoc při volbě studijního oboru a následném studiu (doučování). Nabízíme sociální poradenství, dlouhodobý program osobnostního a sociálního výcviku. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při hledání a zajištění dalšího ubytování po ukončení pobytu.