| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

DCH Brno - Oblastní charita Blansko

Sídlo: Oblastní charita Blansko; Centrum "PRO" Sladkovského 2b, Blansko

IČ: 44990260

WWW: www.blansko.caritas.cz

Provoz:   nepřetržitý

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Ing. Mgr. Oldřich Haičman

 

Lenka Šebelová

Tel.: 736529290

lenka.sebelova@blansko.charita.cz

 

Místo poskytované služby:  

Centrum „PRO“ Blansko

(Pomoc Rodinám, Obětem)   

–sociální služba Azylové domy

Sladkovského 2b, 678 01 Blansko

 

 

 

 

 

Poslání Azylového domu:

Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení ženám, matkám a jejich dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci. Motivovat je k využití svých schopností, podporovat jejich vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty, zvýšit možnosti žít soběstačně smysluplný život v přirozeném společenství.

Cílem služby je doprovázení a odborná pomoc a ženám, matkám a jejich dětem při řešení obtížné životní situace tak, aby byly schopny zhodnotit své dosavadní postoje a převzít zodpovědnost za život svůj a život svých dětí. A aby dokázaly vytvořit svým dětem vhodné podnětné prostředí pro harmonický rozvoj dítěte.

 

Cílová skupina:

  • oběti domácího násilí (ženy, matky s dětmi)
  • oběti obchodu s lidmi (ženy, matky s dětmi)
  • oběti trestné činnosti (ženy, matky s dětmi)
  • osoby bez přístřeší (těhotné ženy, matky s dětmi)
  • osoby komerčně zneužívané (ženy, matky s dětmi)
  • osoby v krizi (těhotné ženy, matky s dětmi)
  • rodiny s dítětem/dětmi (matky s dětmi, ženy s dětmi ve vlastní péči)

 

Principy a zásady poskytování sociální služby

- bezpodmínečné přijetí
- bezpečný a důvěryhodný prostor
- zachování mlčenlivosti
- individuální přístup
- aktivní a respektující nabízení odborné pomoci
- dodržování zákonů a mravních norem

V práci s uživatelem je kladen důraz na lidský vztah, bezpečný prostor a aktivity, jež vedou k přebírání odpovědnosti za svůj život. K rozvoji kompetencí k vedení co nejvíce samostatného života v prostředí, které si uživatel ke svému životu sám zvolil.

Pracovníci uživatele podporují a na cestě při dosahování jejich cílů. Cíle jsou měnné, změny vychází z jejich potřeb. Pracovníci nepodporují nereálné cíle uživatelů, ale respektují jejich rozhodnutí.