| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

SOZE, z.s.

Sídlo: Mostecká 855/5, 614 00 Brno

IČ: 44994249

WWW: www.soze.cz

E-mail: soze@soze.cz

Provoz: nepřetržitý

 

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Cristian Popescu

Ing. Jiří Albl

Tel.: +420545213643

albl@soze.cz  

 

 

Popis služby:

 

Cílem služby je zajištění sociální služby Azylové domy (§ 57 zákona 108/2006 Sb.) v Jihomoravském kraji. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím Azylového domu SOZE, který se nachází na adrese Vranovská 48, 614 00 Brno. Dvoupodlažní dům má k dispozici 11 zrekonstruovaných bytových jednotek první kategorie (obytná místnost+ kuchyň) s vlastním sociálním zařízením (WC s koupelnou), včetně bytu správce domu. Bytové jednotky mají rozlohu celkem od 30 do 40 m2, celkem tedy cca 420 m2. Poradenství pro klienty je poskytováno v kanceláři SOZE, vzdálené do 100 m od azylového domu.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou cizinci v nepříznivé, popř. krizové sociální situaci. Azylový dům je určen zejména zvláště zranitelným a marginalizovaným skupinám cizinců (osamělé ženy, resp. ženy s dětmi, početné sociálně slabé rodiny, staří, invalidní a handicapovaní lidé, traumatizované osoby, cizinky, které se staly obětmi obchodu se ženami, cizinci bez domova apod.).

 

Azylový dům pro cizince je určen pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením v rámci cizinecké a uprchlické komunity. Pro ně poskytujeme bezpečné ubytování. Klientům jsou nabízeny i doprovodné služby právního, sociálního a psychologického poradenství. Posláním služby je pomoc těmto ohroženým skupinám při překonání nepříznivé sociální situace nebo hrozícího sociálního vyloučení, souvisejícího se ztrátou bydlení. Zároveň se služba snaží o opětovné začlenění klientů do společnosti.