| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Armáda spásy v ČR, z.s.

Sídlo: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5

IČ: 406 13 411

WWW: www.armadaspasy.cz/pobocky/brno/

 

Provoz:     nepřetržitý

 

 

 

Statutární zástupce organizace:

Kontaktní osoba:

Major Teunis Scholtens

 

Ing. Ivan Borek,
Tel.: 737 215 412
(recepce: 543 212 530)

E-mail: ivan_borek@czh.salvationarmy.org

 

Místo poskytované služby:

 

 
Centrum sociálních služeb Josefa Korbela 
  

Mlýnská 25, 602 00 Brno

 

 

 

Popis služby:

Azylový dům pro jednotlivce poskytuje podporu a pomoc dospělým osobám bez přístřeší, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci Služba je poskytována prostřednictvím nabídky ubytování na dobu určitou (zpravidla 1 rok), stravy a pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba je poskytována nepřetržitě s kapacitou 92 lůžek. Cena za ubytování činí 115,- Kč s možností odebírání stravy (15,- Kč snídaně, 45,- Kč oběd a 15,- Kč večeře).

Cílová skupina

Muži a ženy starší 18 let bez přístřeší nebo osoby žijící v nedůstojných podmínkách. Tyto osoby jsou samostatné (nejsou závislé na pomoci jiné osoby a nepotřebují bezbariérový přístup), chtějí svoji nepříznivou situaci řešit a potřebují podporu při uplatňování svých práv a zájmů.

Důvody nepříznivé sociální situace mohou být například ztráta bydlení, pokles příjmů (nemoc, nezaměstnanost), změny poměrů v rodině (domácí násilí, rozvod, úmrtí), exekuce, předlužení, živelné pohromy aj.

 

Po uzavření smlouvy dochází k plánování průběhu poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností uživatelů. Jde o proces, ve kterém je stanoven cíl (cíle), plán jeho dosažení a dohoda mezi dvěma stranami, která zahrnuje postupy a jednotlivé kroky k naplnění osobního cíle. Sociální pracovník dbá na to, aby osobní cíle uživatel sám formuloval, přičemž mu v případě potřeby poskytuje dostatečnou podporu. Cílem sociální služby je pomoc a podpora vytvořit nebo rozvinout schopnosti samostatně žít bez pomoci sociálních služeb.