| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Sídlo: Skácelova 2/2711, 695 01 Hodonín

IČ: 26931818

WWW: www.psychocentrumdomecek.cz

E-mail: bydleni@psychocentrumdomecek.cz  

 

Provoz: nepřetržitý

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Mgr. Veronika Zubalíková

Mgr. Veronika Zubalíková

Tel.: 518 321 629

 

Cílová skupina:

Osoby bez přístřeší (muži) ve věku od 19 do 64 let

Popis služby:

Služba zajišťuje poskytnutí ubytování, pomoc při přípravě a zajištění stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí. Smlouva je s uživatelem uzavírána na půl roku, v odůvodněných případech může být prodloužena o dalších šest měsíců.

 

Azylový dům má k dispozici devět dvoulůžkových a tři jednolůžkové ubytovací jednotky. Uživatelé mají k dispozici dále kuchyň, společenskou místnost, dvůr, kuřárnu, sociální zázemí, prádelnu a návštěvní mísnost. Sociální pracovníci jsou uživatelům nápomoci při řešení dluhové problematiky, obstarávání osobních dokladů a zprostředkování potřebných kontaktů.