| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Magdalenium z.s.

Sídlo: Bratislavská 31, 602 00 Brno

IČ: 65351932

WWW: www.magdalenium.cz

 

Provoz: nepřetržitě

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Mgr. Kristína Brtníková

Bc. Lenka Hýbnerová
Tel.: 776 718 459
E-mail: magdalenium2@centrum.cz

 

Popis sociální služby:

Posláním Azylového domu Břeclav je podporovat osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nabídnout jim prostor pro aktivní řešení jejich tíživé situace tak, aby se v co možná nejkratším čase mohly zařadit zpět do většinové společnosti.

Cílová skupina:

Služba je určena pro oběti domácího násilí, tj. pro ženy bezdětné i s dětmi.

 

Obětem domácího násilí pomáháme bezpečně zvládnout krizovou situaci a eliminovat rizika. Pomůžeme pochopit problematiku domácího násilí a následků z něj plynoucích. Oběť si navolí postup, jak chce při řešení své situace postupovat. Můžeme pomoci ve spolupráci s OSPODy v případě nezletilých dětí, poskytnout doprovod k výslechu či soudnímu jednání...