| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

DCH Brno - Azylový dům Břeclav

Sídlo: U Sýpek 3, 690 03 Břeclav

IČ: 44990260

WWW: http://www.breclav.charita.cz

 

Provoz: Služba je poskytována nepřetržitě. Příjem nových uživatelů probíhá zpravidla v pracovní dny, od 8:00 do 14:00. Po telefonické domluvě se sociální pracovnicí je možný nástup i v jiném termínu.

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Ing. Mgr. Oldřich Haičman

 

Bc. Veronika Heklová
Tel.: 737 278 272
E-mail: veronika.heklova@caritas.cz

 

Místo poskytované služby:
Azylový dům Břeclav
 

U Sýpek 3097/3, 690 03 Břeclav 

 

 

 

Popis sociální služby:

Posláním Azylového domu Břeclav je podporovat osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nabídnout jim prostor pro aktivní řešení jejich tíživé situace tak, aby se v co možná nejkratším čase mohly zařadit zpět do většinové společnosti.

Nabídka služeb:

a. poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok, 

  • umožnění celkové hygieny těla,
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

b. poskytnutí zázemí pro samostatnou přípravu stravy, nebo zajištění stravy jinou službou,

c. pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí vyplývajících z osobních cílů uživatele,

  • pomoc při zajišťování osobních dokladů,
  • pomoc při vyplňování žádostí, 
  • pomoc při hledání zaměstnání, získání a udržení pracovních návyků,
  • pomoc při hledání bydlení,
  • pomoc při hospodaření s penězi,
  • pomoc při kontaktu s úřady, lékaři, léčebnými a jinými zařízeními,
  • pomoc při řešení dluhů, 
  • pomoc nebo vytvoření podmínek pro obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

Cílem služby je návrat uživatele/uživatelky do běžného způsobu života prostřednictvím služeb, které nabízíme. Běžným způsobem života je myšleno vlastní bydlení.

Cílová skupina:

Pro osoby bez přístřeší - muži a ženy starší 18 let.
Služba není určena lidem, kteří jsou nesoběstační v oblast hygieny, stravování, komunikace a lidem, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík - není bezbariérový přístup.