| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy
Intervenční centra

SPONDEA, o.p.s.

Sídlo:          Sýpka 1351/25, 613 00 Brno

IČ:               25 34 63 42

Provoz:       Konzultace Po-Čt: 8–20 hod., Pá: 8–16 hod.
                   Telefonní linka Po-Ne nonstop
                   Krizová lůžka Po-Ne nonstop

 


Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

 

PhDr. Květoslava Němcová
předsedkyně správní rady

 

 

Mgr. Dagmar Úlehlová

ředitelka organizace

 

Místo poskytované služby: Kontakt:

Intervenční centrum


Sýpka 25, 613 00 Brno-město  

Tel.: 544 501 121, 544 526 561, 739 078 078


E-mail: intervenci-centrum@spondea.cz


www.ic-brno.cz


Cílová skupina:

• Osoby bez rozdílu věku a pohlaví, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem domácího násilí.
• Jsou to osoby ohrožené, nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí ve všech stádiích, dále osoby jim blízké, nebo svědci domácího násilí. Cílovou skupinou nejsou násilné osoby.

 

Popis služby:

• Posláním Intervenčního centra Spondea je poskytování odborné pomoci a podpory ambulantní, terénní i pobytovou formou osobám ohroženým domácím násilím či osobám blízkým.
• Intervenční centrum Spondea dále organizuje spolupráci institucí a odborníků řešících problematiku domácího násilí v Jihomoravském kraji a zajišťuje informovanost mezi jednotlivými intervenčními centry ostatních krajů.
• V rámci služby poskytuje psychologickou pomoc, sociálně terapeutickou péči, pobyty na krizovém lůžku, poradenství v oblasti trestněprávní, sociálně-právní a organizační, pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Při obstarávání osobních záležitostí klientů, zprostředkovává kontakt s jiným odborným pracovištěm. V případě oprávněné potřeby poskytuje službu v místě bydliště klienta.
• Další možné služby jsou doprovod na úřady, na policii, k lékaři, k přestupkové komisi, sjednání policejního výslechu v prostorách zařízení. Služba je poskytována bezplatně, není potřeba doporučení z jiné instituce.