| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Sdružení pěstounských rodin

Sídlo:          Anenská 10, 602 00 Brno

IČ:               64 32 64 71

Provoz:       nepřetržitý

                   odborné konzultace 7:00 – 17:00 hod.

 


Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

 

Mgr. Ing. Pavel Šmýd

 

 

Mgr. Ladislav Nevrkla
Tel: 731 507 403
E-mail: nevrkla@pestouni.cz

 

Místo poskytované služby: Kontakt:
Sdružení pěstounských rodin
 

Velký Dvůr 134, 691 23 Pohořelice   

Tel.: 519 424 354


E-mail: dum@pestouni.cz


http://www.dumnapulicesty.cz  
 


Cílová skupina:

• osoby v obtížné životní situaci ve věku 18 – 26 let,
• zletilé osoby opouštějící:
 dětské domovy,
 dětské domovy se školou,
 výchovné ústavy,
 diagnostické ústavy,
 jiná zařízení pro péči o děti a mládež,
• zletilé osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby,
• další zletilé osoby, např. z pěstounských rodin.

Popis služby:

• Dům na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic je zařízením Sdružení pěstounských rodin (SPR) Brno. SPR funguje jako nestátní nezisková organizace, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.
• Posláním Domu na půli cesty je poskytnout podporu mladým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, na jejich cestě k samostatnému životu a jejich aktivnímu začlenění se do běžného života společnosti.

Cíle služby:

• podpora a pomoc mladým dospělým prostřednictvím možnosti časově omezeného ubytování (zpravidla nepřevyšující jeden rok),
• nabídka odborné pomoci a poradenství (sociálně právní a pracovně právní) přispívající k řešení sociální situace uživatelů,
• aktivační programy zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností realizované především v areálu Domu na půli cesty.

Základní činnosti služby:

• poskytnutí ubytování,
• zapojení do ekonomického života,
• ekofarma a dílny,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.