| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Statutární město Brno

Sídlo:          Vídeňská 14/78, 639 00 Brno

IČ:               44992785 

Provoz:       nepřetržitý

 

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Ing. Miroslav Foltýn

 

Mgr. Jan Gajdziok 

E-mail: jan.gajdziok@centrum.cz

 

Místo poskytované služby: Kontakt:

Dům na půl cesty


Vídeňská 78, 639 00 Brno   

Tel.: 543 210 670


www.css.brno.cz

 

 

Cílová skupina:

• osoby ve věku 18 – 26 let sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením,
• mladí dospělí navracející se ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, z výkonu trestu odnětí svobody, z jiných sociálních zařízení apod.
• klienti, kteří dovršili 18 let v Azylovém domě I.

Popis služby:

• Posláním zařízení je účinná pomoc v integračním procesu mladým lidem, kteří se po pobytu v dětských domovech, výchovných ústavech, popř. po výkonu trestu nebo vazby ocitli ve složité sociální situaci, bez možnosti návratu do původní rodiny.
• Uživatelé jsou ubytovaní na jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Klienti mají možnost přípravy stravy, příp. zajištění stravy, hygieny celého těla, praní a žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla. Zařízení také nabízí kvalitní trávení volného času (nízkoprahový klub, sportovní a kulturní aktivity, víkendové a prázdninové aktivity, pomoc při dokončení vzdělání, možnost doučování aj.).
• Dům na půl cesty také zajišťuje pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních dovedností a návyků, socioterapii a psychoterapii, výcvik základních sociálních dovedností potřebných pro vstup do samostatného produktivního života, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, sociální, psychologické příp. právní poradenství, pomoc či doprovod při jednání na úřadech, poradenství a pomoc při zajištění rekvalifikací a zaměstnání.